Algemene Voorwaarden Pesch Contemporary Artist

(versie februari 2021)

 

1. OVERZICHT

Deze algemene voorwaarden (AV) regelen de relatie tussen Pesch Contemporary Artist en Opdrachtgever(s).

De AV zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van onze website en diensten; en op alle Diensten zoals verzoeken, bestellingen, verkopen en aankopen van Kunstwerken, Producten van Pesch Contemporary Artist , via de Website, per telefoon, e-mail, in Atelier-verkoop en persoonlijke verkoop.

Door ons te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief ons Privacybeleid en elk ander toepasselijk beleid, waarnaar hierin wordt verwezen.

Pesch Contemporary Artist  vraagt ​​u om de hele AV zorgvuldig te lezen. Door een deel van de Website te openen of te gebruiken, te bestellen of te kopen bij Pesch Contemporary Artist , wordt u geacht de AV te hebben aanvaard en te allen tijde te erkennen de AV te respecteren. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken van Pesch Contemporary Artist. U kunt deze AV downloaden op onze Website.

Om de Website, Producten en Diensten aan u ter beschikking te stellen, is Pesch Contemporary Artist verplicht uw Persoonsgegevens te verwerken. Pesch Contemporary Artist doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. Lees het privacybeleid van Pesch Contemporary Artist, dat u kunt vinden op www.JoostPesch.com / privacy en die op U van toepassing is wanneer u de website van Pesch Contemporary Artist gebruikt , u zich abonneert op nieuwsbrieven en wanneer u Producten en / of Diensten van Pesch Contemporary Artist afneemt. 

Om u een optimale website-ervaring te bieden, gebruiken wij cookies. Lees ons Cookiebeleid zorgvuldig, dat u kunt vinden op www.JoostPesch.com / cookies.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 09.00 uur tot 18.00 uur en zijn te bereiken via e-mail info@JoostPesch.com of telefonisch op +31 (0) 6 83 93 23 34. Mocht u klachten hebben over deze Website of Diensten van Pesch Contemporary Artist kunt u uw klacht mailen naar info@JoostPesch.com. We zullen uw klacht zorgvuldig behandelen en streven ernaar om u binnen twee (2) werkdagen een reactie te geven.

Wij behouden ons het recht voor om de Services te allen tijde zonder kennisgeving aan u te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen en om nieuwe of aanvullende voorwaarden op te leggen of deze toepasselijke Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of weglatingen worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving ervan. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

2. DEFINITIES

Atelier
Het atelier/studio van Pesch Contemporary Artist .

AV
Deze algemene voorwaarden. Pesch Contemporary Artist wijst de toepasselijkheid van uw eigen voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

Bestellen
Verzoek van de Opdrachtgever om (een) artikel (en) te kopen.

 Bezittingen
Alle bezittingen, goederen, persoonlijke bezittingen die eigendom zijn van de Opdrachtgever en aanwezig zijn in de woning of werkruimte van Opdrachtgever tijdens de Installatie van een Kunstwerk door Pesch Contemporary Artist. 

Bezorging en leveringsperiode
Houd u er rekening mee dat alle levertijden indicatief zijn en afhankelijk van de overeengekomen periode tussen Pesch Contemporary Artist en deOpdrachtgever, vooral als het gewenste kunstwerk niet op voorraad is en door Pesch Contemporary Artist moet worden geproduceerd.

Catalogus
De catalogus met kunstwerken. 

Certificaat van echtheid
Een certificaat dat de authenticiteit van het kunstwerk (en) van de kunstenaar bevestigt 

Content
Alle inhoud die door Pesch Contemporary Artist online of offline wordt aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio, video, informatie, tekeningen, schetsen, foto’s, grafische afbeeldingen. 

Diensten
Alle diensten verleend door Pesch Contemporary Artist, onder andere door het beschikbaar stellen van haar Website, het versturen van nieuwsbrieven, promotiecampagnes, het delen van inhoud, het aanbieden en verkopen van Artikelen, diensten voor en na de verkoop. 

Factuur
De factuur bevat een omschrijving van het bestelde Kunstwerk en / of Product, verschuldigde aanbetaling indien van toepassing, uiteindelijke koopprijs, verzendkosten, verpakkingskosten, belastingen zoals BTW indien van toepassing. 

Gebruiker
De gebruiker van de website. 

Item
Kunstwerk en / of product. 

Opdrachtgever
De Opdrachtgever van Pesch Contemporary Artist, zijnde een particulier of een onderneming.

 Koopovereenkomst
De verkoopovereenkomst tussen u en Pesch Contemporary Artist  bestaat uit de orderbevestiging en de factuur en deze algemene voorwaarden en alle overige bijlagen bij de bovengenoemde documenten. Het is u niet toegestaan ​​om de Verkoopovereenkomst en Uw rechten en / of plichten onder de Verkoopovereenkomst over te dragen aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pesch Contemporary Artist . 

Kunstwerk (en) 
Alle kunstwerken inclusief maar niet beperkt tot door Pesch Contemporary Artist gecreëerde originele schilderijen, reproducties, tekeningen, limited editions. 

Kunstwerk op aanvraag
Kunstwerken en / of andere Producten of Diensten die speciaal zijn besteld, of aangepast of afgestemd op de specificaties en / of wensen van de Opdrachtgever. Aangepaste bestellingen worden niet gerestitueerd en kunnen niet worden omgewisseld. 

Kunstenaar
Joost Pesch 

Limited edition
Een kunstwerk of een product geproduceerd in een beperkt aantal, genummerd en gesigneerd door de Kunstenaar.

Non-conformiteit
Een voorwaarde die niet voldoet aan de specificaties van het Kunstwerk of Product zoals beschreven in de overeenkomst. 

Pesch Contemporary Artist
Pesch Contemporary Artist  is een eenmanszaak met volledige aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 82027153.

Opdrachtgever
De opdrachtgever of Opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan Pesch Contemporary Artist en kunstenaar Joost Pesch.

Orderbevestiging
De orderbevestiging bevestigt de aanvaarding van uw bestelling door Pesch Contemporary Artist en bevat de details en specificaties van de gekochte Item (s) zoals deze aan u zullen worden geleverd.

Overeenkomst
Deze overeenkomst waaronder alle Diensten die door Pesch Contemporary Artist aan u worden verleend.

Overmacht
Elke gebeurtenis die volledig buiten de redelijke controle van Pesch Contemporary Artist valt, inclusief maar niet beperkt tot dreigingen van politieke of natuurlijke aard, beperkingen, voorschriften, statuten, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een autoriteit; diefstal, inbraak, import- of exportbepalingen of andere vergelijkbare externe acties; moeilijkheden bij het verkrijgen van materiaal, onderdelen; andere gebeurtenissen buiten de controle van Pesch Contemporary Artist.

Plaatsing
Plaatsing van een kunstwerk op de door de Opdrachtgever gevraagde locatie.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens en informatie, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer zoals beschreven in ons privacybeleid.

Prijs
De prijs bepaald en te bevestigen door Pesch Contemporary Artist en overeengekomen door de Opdrachtgever van het Artikel vermeld op de Factuur.

Producten
Alle producten inclusief kleding en drukwerk maar exclusief kunstwerken.

Rechten
Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten die op elk moment kunnen worden uitgeoefend, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, morele rechten, portretrechten in de wereld, handelsmerken, handelsnamen die zijn toegekend aan een item en inhoud van Pesch Contemporary Artist in het territorium.

Social media kanalen
Alle sociale mediakanalen van Joost Pesch Contemporary Artist.

Termijn
Duur van de overeenkomst.

Website
Alle website-eigenschappen inclusief maar niet beperkt tot de website van Pesch Contemporary Artist , die toegankelijk is via de URL www.JoostPesch.com met al zijn componenten.

3. gEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

De Website en alle onderdelen vallen onder deze AV. Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico. 
De Website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

Bepaalde inhoud die op de website wordt aangeboden, bevat links naar inhoud en / of diensten die worden geëxploiteerd door een derde partij. Door op de links naar die services van derden te klikken, verlaat u de website en bent u zich ervan bewust dat die services mogelijk onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden, richtlijnen, voorschriften of het privacybeleid van die derde partij. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van Pesch Contemporary Artist en Pesch Contemporary Artist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites of enige link op een gelinkte site, of enige wijzigingen of updates van dergelijke sites. Pesch Contemporary Artist is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, kosten, schade of uitgaven, of enige inhoud, diensten, aanbiedingen, aangeboden, verkocht, op de markt gebracht, gepromoot of anderszins door derden aan u beschikbaar gesteld materiaal.

Het is uitdrukkelijk verboden om de Website te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet (en) of regelgeving (en). Indien naar het oordeel van Pesch Contemporary Artist het verder functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pesch Contemporary Artist of derden daadwerkelijk of dreigt te worden beschadigd of in gevaar wordt gebracht, kan Pesch Contemporary Artist alle stappen, maatregelen of acties ondernemen die zij redelijkerwijs nodig acht om deze schade te beëindigen of te voorkomen. of gevaar.

Pesch Contemporary Artist heeft te allen tijde het recht om een ​​strafrechtelijke klacht in te dienen voor alle overtredingen begaan via of met behulp van de Website. Bovendien heeft Pesch Contemporary Artist , indien wettelijk vereist, het recht om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens te verstrekken aan een derde die beweert dat u (d) zijn rechten of deze voorwaarden schendt, op voorwaarde dat de klacht gegrond is.

Door het gebruiken van de Website verklaart u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u hebben ons uw toestemming gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken. Als u jonger bent dan 13, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de website. U moet 18 jaar of ouder zijn onder de toepasselijke wetgeving en houder zijn van een geldige betaalmethode om een ​​Bestelling te plaatsen en Kunstwerken en / of Producten van Pesch Contemporary Artist te kopen. Indien u onjuiste informatie verstrekt, is Pesch Contemporary Artist niet aansprakelijk.

 

4. BESTELLEN BIJ PESCH CoNTEMPORARY ART

 

4.1 IDENTIFICATIE VAN DE OPDRACHTGEVER

Als Opdrachtgever een bestelling wil plaatsen en / of vragen wil stellen via de website of andere elektronische middelen of in het Atelier, wordt u onder meer gevraagd om de volgende (persoonlijke) informatie te verstrekken:

Uw voor- en achternaam;

Een factuur- en verzendadres inclusief postcode, land;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Factuurgegevens.

Houd er rekening mee dat we te allen tijde correcte en volledige gegevens nodig hebben om uw bestelling en / of aanvraag te verwerken. We zullen de bovenstaande informatie gebruiken om contact met u op te nemen over onder meer uw bestelling, verwachte levertijden, verzendgegevens, kosten en toekomstige bestellingen. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie is uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

4.2 INFORMATIE OVER KUNSTWERKEN EN / OF ANDERE PRODUCTEN

4.2.1. Items

Pesch Contemporary Artist biedt een breed scala aan Artikelen te koop aan in het Atelier en via de Website. Pesch Contemporary Artist kan naar eigen goeddunken de aangeboden items wijzigen, verwijderen, toevoegen en naar eigen goeddunken de geldigheid en voorwaarden van een aanbieding bepalen.

Afhankelijk van het type item kunnen de voorwaarden voor herroeping verschillen (zie artikel 8 AV) en we raden u aan om deze voorwaarden voor herroeping te controleren. Voordat u een Bestelling plaatst, krijgt u per Artikel informatie over de toepasselijke uitzondering van de herroepingsvoorwaarden. Zodra u doorgaat met de bestelling, gaat u akkoord met en erkent u de uitzondering op uw herroepingsrecht. Sommige Producten zijn bijvoorbeeld niet-restitueerbaar en / of niet-retourneerbaar en zullen als zodanig worden geëtiketteerd in de Shop.

4.2.2. Soorten artikelen

De soorten artikelen die Pesch Contemporary Artist aanbiedt:

Originele kunstwerken: kunstwerken waaronder maar niet beperkt tot schilderijen, muurschilderingen;

Kunstwerken in opdracht: Kunstwerk dat is ontworpen en gemaakt op verzoek van een Opdrachtgever en volgens de specificaties van de Opdrachtgever;

Limited Editions: Limited Edition-items, inclusief maar niet beperkt tot kunstwerken en kleding, zullen slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar zijn of totdat de voorraad is verkocht;

Drukwerk: onder andere posters en boeken.

4.2.3. Beschikbaarheid

Hoewel we onze uiterste best doen om de informatie op de website accuraat en up-to-date te houden, erkent u dat de website mogelijk niet altijd de huidige beschikbaarheid van de items weerspiegelt. Bij bezoek aan de Atelier krijgt Opdrachtgever een impressie te zien van eerdere Artikelen die door Pesch Contemporary Artist zijn geproduceerd. De Opdrachtgever begrijpt dat sommige items mogelijk niet langer beschikbaar zijn voor aankoop. Zowel de items die op de website als in de Atelier worden weergegeven, zijn slechts een indicatie van items die Pesch Contemporary Artist mogelijk kan produceren en / of te koop aanbieden, maar de Opdrachtgever begrijpt dat de beschikbaarheid van een item of de mogelijkheid om een ​​item te produceren moet worden geverifieerd via Pesch Contemporary Artist op ad-hocbasis.

4.2.4. Beschrijving en foto’s van de items

De productpagina op de website of afbeeldingen die naar de Opdrachtgever worden gestuurd van een gewenst item, vermeldt de naam, de beschikbare of geschatte maten en materialen, editie, opties, aankoopprijs van een item. We hebben ons best gedaan om foto’s van hoge kwaliteit te maken die de items zo nauwkeurig mogelijk weergeven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn. 
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. 
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd.

Opdrachtgever erkent en gaat ermee akkoord dat bij aankoop via de website de foto’s of van het Atelier en het fysieke item dat aan de Opdrachtgever wordt geleverd, van elkaar kunnen verschillen en u accepteert dat het gebrek aan fysieke inspectie van het item uitsluitend het risico van de Opdrachtgever is.  U gaat ermee akkoord en erkent dat dergelijke bovengenoemde afwijkingen en / of onvolkomenheden van het uiteindelijke item van een afbeelding die aan de Opdrachtgever wordt verstrekt, geen non-conformiteit vormen of dat de overeenkomst niet op dergelijke gronden mag worden beëindigd en / of de Opdrachtgever geen recht heeft op een vergoeding. inclusief maar niet beperkt tot schade in dit opzicht.

4.2.5. Essentiële informatie die door de Opdrachtgever aan Pesch Contemporary Artist moet worden verstrekt.

Indien u als opdrachtgever op de hoogte bent van eisen en / of omstandigheden zoals natuurlijke omgeving (extreme vochtigheid, plaatsing buiten het kunstwerk etc.) die van invloed kunnen zijn op het kunstwerk dat u wilt kopen, bent u verplicht om Pesch Contemporary Artist hiervan op de hoogte te stellen alvorens het kunstwerk te bestellen. Indien dergelijke eisen en / of omstandigheden niet tijdig aan Pesch Contemporary Artist zijn medegedeeld en het gekochte Kunstwerk is beschadigd, versnelde slijtage, verkleuring of andere gebreken vertoont, wordt dit niet als non-conformiteit beschouwd. Indien de Opdrachtgever het Kunstwerk wenst te herstellen, is Pesch Contemporary Artist gerechtigd de daarvoor geldende reparatie- en / of verzendkosten in rekening te brengen.

 4.3 EEN BESTELLING PLAATSEN, AANVAARDEN EN EEN BESTELLING ANNULEREN

4.3.1. Een bestelling plaatsen

Pesch Contemporary Artist biedt een scala aan Artikelen te koop aan via onder meer de Website, in de Atelier, persoonlijk aan U. U kunt een offerte aanvragen en een Bestelling plaatsen via e-mail, telefoon of via de Website. Een aanbieding aan u gedaan door Pesch Contemporary Artist in het Atelier of per telefoon of e-mail, is geldig gedurende 5 werkdagen tenzij anders bevestigd door Pesch Contemporary Artist . Een aanbod gedaan op de Website is geldig zolang als aangegeven op de Website. Het aanbod vervalt automatisch na voornoemde termijn en Pesch Contemporary Artist is niet verplicht een nieuw aanbod te doen tegen dezelfde voorwaarden. Indien een aanbieding door de Opdrachtgever niet wordt opgevolgd met een Bestelling, komt er voor de Opdrachtgever geen koopoptie tot stand en heeft Pesch Contemporary Artist geen verplichtingen jegens de Opdrachtgever. Een bestelling is slechts een verzoek om een ​​item te kopen. Bij het plaatsen van de Bestelling heb je een betalingsverplichting waaraan direct moet worden voldaan bij aankoop via de Website of binnen 14 dagen bij aankoop direct of in de Atelier. Als u uw betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Pesch Contemporary Artist zich het recht voor om uw bestelling te annuleren. Als uw bestelling is geaccepteerd, ontvangt u een schriftelijke ontvangst van uw bestelling met een samenvatting van de bestelling en een beschrijving van de bestelde artikelen. De bestelling wordt bij u afgeleverd conform de bevestiging. De verkoopovereenkomst tussen u en Pesch Contemporary Artist is tot stand gekomen op de tijd en datum zoals aangegeven in de orderbevestiging, die u ontvangt bij verzending van uw bestelde artikelen.

4.3.2. De Prijs

Pesch Contemporary Artist behoudt zich het recht voor om de Koopprijs te allen tijde te wijzigen. Dit wordt aan de Opdrachtgever meegedeeld. Het opvragen van informatie met betrekking tot de aankoopprijs van een item houdt geen aankoopoptie in voor de Opdrachtgever voor dat specifieke item. Een verkoop is definitief zodra Pesch Contemporary Artist u een Orderbevestiging heeft gestuurd.

Alle Aankoopprijzen vermeld op de Orderbevestiging zijn inclusief de oorspronkelijke prijs van een Artikel, toegepaste korting (en) en Belasting Toegevoegde Waarde (“BTW”) indien van toepassing. Alle transactiekosten die voortvloeien uit betalingsdiensten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4.3.3. Uw bestelling voor online aankopen en aanvragen

Bij het bestellen van op maat gemaakte of speciale artikelen is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verstrekken van alle juiste informatie zoals maatvoering en kleuropties. Eventuele fouten in de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Nadat u de bestelling heeft geplaatst, zal Pesch Contemporary Artist uw bestelling ter inzage nemen en persoonlijke beantwoorden via e-mail of telefoon. De Verkoopovereenkomst tussen u en Pesch Contemporary Artist komt tot stand op de tijd en datum zoals aangegeven in de bevestiging per e-mail of telefoon. De bestelling wordt bij u afgeleverd conform gemaakte afspraken.

4.3.4. Weigering van een bestelling

Als Pesch Contemporary Artist uw bestelling om welke reden dan ook niet kan accepteren of de items in uw bestelling niet kunnen worden geleverd zoals gevraagd, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen. Pesch Contemporary Artist behoudt zich het recht voor om de brutowaarde van een Bestelling via de Website te beperken en de maximale bestelhoeveelheid van Artikelen per type te beperken. Indien uw bestelling is geweigerd door Pesch Contemporary Artist, ontvangt u geen bevestiging en is er geen verkoopovereenkomst tussen u en ons tot stand gekomen.

4.3.5. Annulering van de bestelling door de Opdrachtgever

Wanneer u via de website bestelt, kunt u uw bestelling annuleren zolang u geen bevestiging heeft ontvangen. Voor een in Atelier-aankoop is het niet mogelijk om uw bestelling te annuleren, tenzij de Opdrachtgever nog niet heeft betaald. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan ​​een bestelling voor een origineel kunstwerk te annuleren nadat Pesch Contemporary Artist de productie van een dergelijk origineel kunstwerk is begonnen. De Opdrachtgever is verplicht om dergelijk origineel kunstwerk te kopen.

U kunt uw herroepingsrecht ook binnen 14 dagen uitoefenen zoals beschreven in artikel 8 van de AV, tenzij een van de beperkingen van uw herroepingsrecht van toepassing is.

Pesch Contemporary Artist koopt geen Kunstwerken terug van Opdrachtgeveren.

4.3.6. Annulering van de bestelling door Pesch Contemporary Artist

Pesch Contemporary Artist kan uw bestelling annuleren in het geval dat:

Pesch Contemporary Artist een duidelijke en onmiskenbare fout in de Aankoopprijs of de beschrijving van het Artikel ontdekt;

Uw betaling kan niet worden geautoriseerd;

Pesch Contemporary Artist vermoedt frauduleuze activiteiten of vermoedt dat u een professionele koper bent en dat u zich niet als zodanig hebt geïdentificeerd voordat u bestelde;

Het artikel is niet beschikbaar, niet meer leverbaar, niet op voorraad; of

De Opdrachtgever kwam volgens deze AV niet in aanmerking om te bestellen;

Elke andere gebeurtenis zoals redelijkerwijs naar eigen goeddunken bepaald door Pesch Contemporary Artist .

Pesch Contemporary Artist zal u per e-mail op de hoogte stellen als de bestelling door Pesch Contemporary Artist is geannuleerd .

4.4 BETALING, KOSTEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.4.1. Betalingsvoorwaarden

Pesch Contemporary Artist accepteert de volgende betaalmethoden: iDeal, bankoverschrijving, creditcard, contant of PayPal, maar kan naar eigen inzicht uitzonderingen maken in een individueel geval. Betalingsgegevens en instructie zijn te vinden op de factuur. Alle betalingen worden verwerkt door een externe betalingsprovider. De Opdrachtgever erkent dat een dergelijke derde partij zijn eigen voorwaarden, privacybeleid en andere juridische documenten gebruikt, waarover Pesch Contemporary Artist geen controle heeft. Eventuele kosten met betrekking tot betaalmethoden zijn inbegrepen in de totale aankoopprijs.

Voor aankopen in het Atelier worden de betalingsvoorwaarden met de Opdrachtgever gecommuniceerd bij acceptatie van de Bestelling.

Opdrachtgever gaat ermee akkoord elektronische facturen te ontvangen.

Betaling dient te geschieden direct bij levering Kunstwerk en / of  product.

In geval van niet-betaling nadat de verkoop is afgerond en uw bestelling is bevestigd, bent u in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. Pesch Contemporary Artist behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling een incassobureau in te schakelen en verdere juridische stappen te ondernemen.

 4.4.2. Eigendomsvoorbehoud en titel

Totdat volledige betaling van de Koopprijs door Pesch Contemporary Artist op de aangegeven bankrekening is ontvangen , blijft Pesch Contemporary Artist de enige en wettelijke eigenaar van de Items, ongeacht of de bovengenoemde Items al in uw bezit zijn of niet. De Opdrachtgever garandeert de uiterste zorg te besteden aan Artikelen die niet volledig zijn betaald en garandeert dat dergelijke Artikelen aan Pesch Contemporary Artist zullen worden geretourneerd in overeenstemming met het retourbeleid van Pesch Contemporary Artist. Bij beëindiging van de Overeenkomst gaat de juridische eigendom van de Zaken onmiddellijk over op Pesch Contemporary Artist.

4.4.3. Verzendkosten, belastingen en bijkomende kosten

Verzendkosten voor niet-breekbare producten worden apart vermeld voordat de bestelling wordt geplaatst.

Pesch Contemporary Artist behoudt zich het recht voor om na het plaatsen van de Bestelling extra kosten in rekening te brengen voor op maat gemaakte kratten of ander verpakkingsmateriaal en / of verzendkosten voor breekbare Artikelen. De Opdrachtgever wordt op de hoogte gebracht met een schatting van dergelijke extra kosten voordat Pesch Contemporary Artist de bestelling accepteert en bevestigt.

Het is Pesch Contemporary Artist toegestaan ​​om belastingen toe te voegen als extra kosten indien vereist onder de toepasselijke wetgeving en de Opdrachtgever zal op de hoogte worden gebracht van dergelijke kosten voordat de Bestelling wordt bevestigd.

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele invoerbelastingen bij verzending buiten Nederland. We raden u aan om uw importwetten en -voorschriften te controleren voordat u bij ons bestelt.

5. LEVERING VAN UW BESTELLING

5.1 AFHALEN OF LEVEREN

5.1.1. Levertijden

Vanaf de Orderbevestigingsdatum heeft Pesch Contemporary Artist 5 werkdagen nodig voor levering van niet-breekbare Artikelen die op voorraad zijn. Voor alle breekbare Artikelen zijn alle door Pesch Contemporary Artist aan u meegedeelde levertijden slechts een indicatie. Gezien de aard van het item, zoals kunstwerken, gaat de Opdrachtgever ermee akkoord dat de redelijke levertijd wordt bepaald door het productieproces en de beschikbaarheid van materialen. Indien de geschatte levertijd niet gehaald kan worden, zal Pesch Contemporary Artist u hiervan op de hoogte stellen en in overleg met u een nieuwe levertijd bepalen. U gaat ermee akkoord en erkent dat overschrijding van de geschatte levertijd geen grond is voor betaling van schadevergoeding aan U of beëindiging van de Verkoopovereenkomst door U.

Tenzij anders aangegeven, worden gekochte artikelen geleverd op het adres dat vermeld staat in uw orderbevestiging.

Voor gepersonaliseerde, op maat gemaakte, in opdracht gemaakte, ingelijste, kwetsbare kunstwerken en / of producten, nemen wij contact met u op over de verwachte levertijd.

Zodra de Artikelen zijn overhandigd aan de verzendservice, zal Pesch Contemporary Artist de Opdrachtgever een e-mail sturen met een bericht van verzending en verwachte levertijd.

In het geval dat de geleverde Bestelling zoals beschreven in de Orderbevestiging niet compleet of onjuist is, neem dan onmiddellijk contact met ons op en Pesch Contemporary Artist zal al het mogelijke doen om binnen 48 uur contact met U op te nemen om het probleem te bespreken.

5.1.2. Verzendmethoden en kosten

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van de verzending van breekbare items van het Atelier naar het afleveradres van de Opdrachtgever. Afnemer is verplicht de zaken tijdens het transport daarvan adequaat te verzekeren. Pesch Contemporary Artist zal de verzendinstructies verstrekken.

Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen (een) breekbare item (s) zoals een kunstwerk worden verzonden in een op maat gemaakte doos of kist. Pesch Contemporary Artist zal de Opdrachtgever vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte stellen van de verzendkosten en bijkomende kosten, inclusief maar niet beperkt tot het verpakken van breekbare Artikelen. Pesch Contemporary Artist kan de verzender selecteren en zal het transport van de Atelier naar het afleveradres van de Opdrachtgever afdoende verzekeren. Pesch Contemporary Artist verzendt alleen af ​​fabriek, wat onder meer betekent dat alle risico en verantwoordelijkheid voor de Artikelen bij verzending overgaat op de verzender.

5.1.3. Haal kwetsbare Artikelen op

Kwetsbare Artikelen kunnen door de Opdrachtgever of een professionele verzender worden opgehaald bij het Atelier. Na volledige betaling van de aankoopprijs, zullen wij contact met u opnemen om een ​​afspraak te maken om uw gekochte artikelen op te halen.

Bij het ophalen in de Atelier, dient u of de aangewezen ontvanger een ophaaldocument te ondertekenen, onder andere ter bevestiging van de aanvaarding van de Artikelen in de op dat moment bekende staat. Bij ondertekening van het ophaaldocument gaan alle risico’s en aansprakelijkheid over op de Opdrachtgever. De Opdrachtgever garandeert een adequate verzending en verzekering te regelen die overeenkomt met de waarde van het verzonden item.

5.1.4. Schade tijdens transport

Verzending geregeld door Pesch Contemporary Artist : In het geval dat de gekochte Artikelen tijdens het transport naar de plaats van levering beschadigd zijn geraakt door een oorzaak buiten de wil van Pesch Contemporary Artist en niet veroorzaakt door Pesch Contemporary Artist ‘s nalatigheid of nalatigheid, mag de Opdrachtgever de zending retourneren en zal hij een terugbetaling ontvangen of kan, indien mogelijk, een vervangend artikel uit een vergelijkbare serie artikelen kiezen. In het geval dat een Artikel wordt vervangen, zullen wij u informeren over de verwachte levertijd. De Opdrachtgever erkent dat unieke items niet kunnen worden vervangen door een identiek item.

Verzending geregeld door Opdrachtgever: Indien Opdrachtgever zorgt voor verzending van breekbare Zaken, is verzending van breekbare Zaken door een door Opdrachtgever ingeschakelde derde uitsluitend de verantwoordelijkheid en voor risico van Opdrachtgever. In het geval dat de gekochte Artikelen beschadigd raken tijdens het transport naar de plaats van levering, is Pesch Contemporary Artist niet verplicht een Artikel geheel of gedeeltelijk terug te betalen of te vervangen.

5.1.5. Installatie van een kunstwerk

Op verzoek van de Opdrachtgever coördineert en zorgt Pesch Contemporary Artist voor de Installatie van het Kunstwerk. De Opdrachtgever begrijpt en erkent dat Pesch Contemporary Artist alleen de installatie verzorgt als een service aan de Opdrachtgever en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade aan de bezittingen van de Opdrachtgever, behalve in het geval van grove nalatigheid en / of nalatigheid door Pesch Contemporary Artist, in welk geval de te betalen schade beperkt zal zijn. aan de aankoopprijs van het kunstwerk.

De Opdrachtgever begrijpt en erkent dat de kunstenaar de installatie niet zal bijwonen, tenzij expliciet aangegeven door de artiest en naar eigen goeddunken.

Indien Opdrachtgever zorgt voor plaatsing van een breekbaar Item zoals een Kunstwerk, is Opdrachtgever verplicht om installatie-instructies op te vragen bij Pesch Contemporary Artist (zie ook Art. 6 sub b AV) en is Opdrachtgever verplicht dergelijke installatie-instructies op te volgen.

5.1.6. Garantie van echtheid

Op verzoek zal Pesch Contemporary Artist u een door Pesch Contemporary Artist ondertekend Certificaat van Echtheid bezorgen. Houd er rekening mee dat Pesch Contemporary Artist de authenticiteit van aankopen van Kunstwerken en / of Producten buiten deze Website en / of via ongeautoriseerde galerijen niet kan garanderen.

6. NAZORG 

6.1 ZORG VOOR KUNSTWERK OF PRODUCT

U heeft een waardevol en kwetsbaar kunstwerk gekocht en we raden u aan om met dit kunstwerk met de grootste zorg om te gaan. Het Kunstwerk mag niet worden geplaatst in een buitenomgeving of in een omgeving die afwijkt van de normen onder sub g) hieronder, tenzij het Kunstwerk uitdrukkelijk op een dergelijke wijze door Pesch Contemporary Artist is geconstrueerd. Dit betekent onder meer dat het Kunstwerk niet kan worden aangeraakt omdat dit tot versnelde slijtage zal leiden. Een adequate behandeling, installatie en verzorging van het Kunstwerk wordt bepaald door het Kunstwerk zelf. Hieronder hebben we een aantal richtlijnen opgesomd waarmee u rekening moet houden om uw kunstwerk te behouden. Neem bij twijfel contact met ons op. Pesch Contemporary Artist mag ervan uitgaan dat de Opdrachtgever redelijke inspanningen en algemene kennis zal leveren om richtlijnen in te vullen die hieronder niet expliciet worden vermeld.

Als u de onderstaande richtlijnen niet heeft opgevolgd, verliest u mogelijk het recht op garantie of reparatie. Indien het Kunstwerk herstelbaar is, is Pesch Contemporary Artist gerechtigd herstelkosten in rekening te brengen. De Opdrachtgever moet kunnen aantonen dat de onderstaande instructies zijn opgevolgd.

 a. Omgaan met het kunstwerk

Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn en draag bij voorkeur handschoenen.

Beschik over een aantal bekwame mensen voor grote en zware kunstwerken.

Draag geen sieraden en / of scherpe voorwerpen bij het hanteren van het kunstwerk.

Controleer de lijst voordat u de afbeelding verplaatst en draag de afbeelding altijd met beide handen aan weerszijden van de lijst.

Controleer elk oppervlak waarop u het kunstwerk laat rusten of leg het kunstwerk neer.

Het gebruik van bot geweld is te allen tijde verboden.

b. Volg de installatie-instructies voor het kunstwerk

De Opdrachtgever zal zich tot Pesch Contemporary Artist wenden voor installatie-instructies. Pesch Contemporary Artist zal de Opdrachtgever ook informeren over geschikt materiaal en de voorkeur geven aan adequaat personeel. In het geval dat de Opdrachtgever de intallatie-instructies verwerpt, is Pesch Contemporary Artist niet verplicht om eventuele schade te vergoeden aan het Kunstwerk of het kunstwerk gratis te repareren of te vervangen.

Indien een Kunstwerk redelijkerwijs niet door één persoon kan worden gedragen, is Opdrachtgever verplicht voor geschikte apparatuur te zorgen.

c. Het kunstwerk ophangen 

Controleer de muur en zoek een vlakke, stevige ondergrond.

Gebruik de juiste, duurzame en stevige bevestigingsmaterialen om het kunstwerk op te hangen. Gebruik voor zware kunstwerken muurankers, beugels en dubbele draden voor stabiliteit en balans. Zorg ervoor dat draad, haken en ankers het canvas of andere kwetsbare delen niet raken. Controleer regelmatig de staat van de metalen en andere apparaten die worden gebruikt om het kunstwerk op te hangen.

d. Zaken om te allen tijde te overwegen:

Wees uiterst voorzichtig bij het toelaten van kinderen en / of huisdieren in de buurt van het kunstwerk.

Weers- en klimaatgerelateerde omstandigheden die uw Kunstwerk kunnen beïnvloeden.

Hang of plaats het kunstwerk niet in de buurt van een warmtebron.

Hang of plaats het kunstwerk niet op een instabiele plaats.

Regel de vochtigheid en temperatuur van de kamer.

Hang of plaats het kunstwerk niet in direct zonlicht.

Voorkom te allen tijde waterschade aan het kunstwerk.

Stof uw Kunstwerk alleen af ​​met speciale zachte doeken, gebruik geen afwasmiddel of schoonmaakmiddelen of harde, metalen, ruwe oppervlakken.

7. NON-CONFORMITEIT

 7.1. AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Bij het afhalen of afleveren van de Zaken bent u verplicht de geleverde Zaken onmiddellijk en volledig te inspecteren. Inspectie houdt in dat zorgvuldig wordt vastgesteld of de geleverde Artikel (en) overeenkomen met de Orderbevestiging van de Opdrachtgever. Mocht uw bestelling onvolledig zijn, laat het ons dan zo snel mogelijk weten en wij zullen de bestelling binnen 5 werkdagen corrigeren, als de aard van de bestelling dit toelaat. Voor kunstwerken hebben we mogelijk meer tijd nodig om een ​​bestelling te corrigeren en nemen we contact met u op om een ​​mogelijke oplossing te bespreken.

Indien Opdrachtgever een Kunstwerk afhaalt in het Atelier, zullen zowel Opdrachtgever als Pesch Contemporary Artist het Kunstwerk inspecteren en akkoord bevinden. Zodra de Opdrachtgever de bestelling heeft geaccepteerd, is het kunstwerk klaar voor transport.

Indien het kunstwerk (en) een onaanvaardbare fout vertoont, zal het kunstwerk worden vervangen indien redelijkerwijs mogelijk gezien de aard van een kunstwerk. De Opdrachtgever erkent en gaat ermee akkoord dat een dergelijke vervanging niet een identiek kunstwerk betreft.

Als de Opdrachtgever Pesch Contemporary Artist niet binnen 24 uur op de hoogte heeft gesteld van gebreken of schade aan het geleverde item, wordt het item als geaccepteerd beschouwd en gaat Pesch Contemporary Artist ervan uit dat eventuele schade aan het item is ontstaan ​​terwijl het item onder zijn hoede was. Hierdoor worden eventuele reparatiekosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

7.2. DETECTIE NON-CONFORMITEIT

In geval van non-conformiteit van het door Pesch Contemporary Artist aan de Opdrachtgever geleverde Kunstwerk en / of Product zal Pesch Contemporary Artist, indien redelijkerwijs mogelijk, het Kunstwerk en / of Product kosteloos repareren of vervangen. In het geval dat gezien de aard van de Artikelen een reparatie of vervanging niet mogelijk is, kan de Opdrachtgever om volledige terugbetaling van de Aankoopprijs vragen, om tot een redelijke oplossing te komen.

Artikelen die als niet-conform worden beschouwd, moeten onmiddellijk worden teruggestuurd of teruggebracht naar Pesch Contemporary Artist in overeenstemming met ons retourbeleid (zie artikel 9 AV). Tijdens het transport van de geretourneerde Zaken naar Pesch Contemporary Artist draagt ​​de Opdrachtgever het risico. In het geval dat de geretourneerde artikelen beschadigd, onvolledig, gewijzigd zijn, tekenen van oneigenlijk gebruik, verkleuring of andere gebreken vertonen, krijgt de Opdrachtgever de aankoopprijs niet volledig terugbetaald.

Een non-conformiteit heeft in geen enkel geval betrekking op de werkstijl van de Kunstenaar of persoonlijke voorkeuren en inzichten van de Opdrachtgever op het gebied van smaak.

7.3. NON-CONFORMITEIT VAN ONDERDELEN GELEVERD DOOR DERDEN

In het geval dat een onderdeel van een Artikel door een derde is geproduceerd, zal Pesch Contemporary Artist de Opdrachtgever helpen bij het bieden van een passende maar redelijke oplossing.

7.4. GEEN NON-CONFORMITEIT

In het geval Opdrachtgever een situatie creëert of instructies of richtlijnen van Pesch Contemporary Artist met betrekking tot onder meer de verzending, installatie of verzorging van het Kunstwerk niet opvolgt, wordt enige daaruit voortvloeiende schade niet als non-conformiteit beschouwd.

Kunstwerken zijn dynamische objecten en zullen op natuurlijke wijze verouderen. Een dergelijk verouderingsproces wordt niet als non-conformiteit beschouwd.

8. HERROEPINGSRECHT

8.1. HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht stelt u in staat het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Om in aanmerking te komen voor retournering, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen. Alle originele verpakking en etikettering moeten intact zijn bij het retourneren van de goederen.

Wanneer het geretourneerde artikel niet in de originele staat is, beschadigde of ontbrekende onderdelen is, wordt slechts een gedeeltelijke terugbetaling verleend (indien van toepassing). Ook wanneer het artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd, slechts gedeeltelijke restitutie wordt verleend. Bewaar bij het retourneren van een bestelling altijd uw trackingnummer en een kopie van de bon, zodat u een bewijs van verzending heeft. Zorg er bij het retourneren van goederen voor dat het retourformulier is bijgevoegd. Indien het retourformulier niet is meegestuurd, gelieve deze af te drukken, in te vullen en bij de goederen te voegen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending van uw terugbetaling afgetrokken. Als u een artikel verzendt, kunt u overwegen om een ​​traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we uw geretourneerde artikel zullen ontvangen. Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, helaas kunnen sale artikelen niet worden terugbetaald.

Persoonlijke Aankopen in het Atelier: Het is niet mogelijk om de aankoop terug te trekken. Pesch Contemporary Artist koopt geen Kunstwerken terug.

Houd er rekening mee dat wanneer items worden gekocht bij een galerie van een derde partij, de algemene voorwaarden van die derde partij van toepassing zijn

8.2. HET HERROEPINGSRECHT IS NIET VAN TOEPASSING

De volgende Artikelen kunnen niet worden geretourneerd onder het herroepingsrecht:

Gepersonaliseerde en / of gesigneerde items;

Originele kunstwerken die op verzoek van de Opdrachtgever zijn geproduceerd;

Artikelen in opdracht;

Alle andere Artikelen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument;

De bovenstaande artikelen kunnen niet worden geretourneerd en niet gerestitueerd.

9. RETOURBELEID VOOR ONLINE AANKOPEN OF TELEFOON 

We kunnen alleen retouren accepteren van aankopen die rechtstreeks bij Pesch Contemporary Artist zijn gedaan via onze website. Als u een kunstwerk of product van een externe galerie heeft gekocht, neem dan contact op met uw galerie. Als u een Artikel van een andere derde heeft gekocht, is Pesch Contemporary Artist niet verplicht om uw verzoek tot herroeping te honoreren.

10. EFFECTEN VAN INTREKKINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID

Voordat Pesch Contemporary Artist een terugbetaling in overweging neemt, moeten alle bestelde artikelen naar Pesch Contemporary Artist worden geretourneerd. Als Pesch Contemporary Artist van mening is dat de geretourneerde artikelen intact zijn, ontvangt de Opdrachtgever een volledige terugbetaling van de aankoopprijs en de oorspronkelijke verzendkosten, en eventuele van toepassing zijnde extra kosten die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, als de artikelen aan ons zijn geretourneerd in hun oorspronkelijke staat, wat betekent dat er geen tekenen zijn. beschadigd, incompleet, aangepast, tekenen van oneigenlijk gebruik, verkleuring of andere defecten vertonen.

De terugbetaling zal worden betaald op de bankrekening van de Opdrachtgever die overeenkomt met de bankrekening die is gebruikt om de bestelling te plaatsen.

In het geval dat het / de geretourneerde artikel (en) in waarde zijn gedaald of beschadigd zijn geraakt, kunnen we een terugbetaling en / of terugbetaling van verzendkosten weigeren of verminderen of reparatiekosten in rekening brengen.

11. REPARATIES

11.1. REPARATIE

In het geval van nalatigheid, opzettelijke schade, gebrek aan de juiste zorg voor de Artikelen, het weggooien van verzend- en / of installatie-instructies, instructies van geschikte apparatuur of personeel, die schade aan de gekochte Artikel (en) veroorzaken, kan Pesch Contemporary Artist naar eigen goeddunken, een vergoeding in rekening brengen voor een reparatie van een beschadigd item.

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord en erkent dat in het geval dat materialen, technieken of andere procedures die nodig zijn voor een reparatie niet langer beschikbaar zijn voor Pesch Contemporary Artist, reparaties wellicht niet mogelijk zijn.

Voor Artikelen die op de secundaire markt zijn gekocht, kan de Opdrachtgever Pesch Contemporary Artist vragen om een ​​prijsopgave voor de vereiste reparatie.

Pesch Contemporary Artist kan naar eigen goeddunken bepalen of een Kunstwerk kan worden gerepareerd en behoudt zich het recht voor om voor reparatie een marktconforme vergoeding in rekening te brengen. Als het kunstwerk niet kan worden gerepareerd, moet de Opdrachtgever het kunstwerk retourneren en naar Pesch Contemporary Artist verzenden. De Opdrachtgever zal het kunstwerk naar behoren verpakken en verzekeren voor dezelfde waarde als het verzonden kunstwerk en zal de verzending betalen. Pesch Contemporary Artist kan naar eigen goeddunken de verzendkosten vergoeden.

De Opdrachtgever erkent en gaat ermee akkoord dat een reparatie van een kunstwerk in beperkte oplage kan resulteren in vervanging van het kunstwerk door een ander vergelijkbaar exemplaar.

Alle onderdelen van een Kunstwerk en / of Product, inclusief maar niet beperkt tot lijsten, worden geleverd door een externe leverancier. Pesch Contemporary Artist biedt een reparatiebeleid.

12. ALGEMEEN

12.1 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN BIJ PESCH CONTEMPORARY ARTIST

1. Onze rechten

Pesch Contemporary Artist is de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerkrechten, auteursrechten, naburige rechten, industrieel ontwerp, handelsgeheimen, titel en belang dat berust bij alle kunstwerken, producten, informatie of inhoud op de website.

2. Uw rechten

WIj moeten onze intellectuele eigendomsrechten beschermen. U erkent en stemt ermee in de intellectuele eigendomsrechten van Pesch Contemporary Artist te respecteren.

3. Verboden handelingen

Het is ten strengste verboden om te publiceren en/of te reproduceren, inclusief maar niet beperkt tot de volgende acties: wijzigen, dupliceren, publiceren, aanpassen, kopiëren, verkopen, aanbieden, beschikbaar stellen, repliceren, plagiaat maken, reproduceren, in welke vorm dan ook, decompileren, of anderszins Content en / of broncode extraheren van de Website, de Producten en / of de Kunstwerken. U stemt ermee in om Pesch Contemporary Artist en / of de Artiest volledig schadeloos te stellen en volledig te vrijwaren zoals gedefinieerd in Art. 13 van deze algemene voorwaarden.

4. Druk op verzoek

Als u enige inhoud van de website wilt gebruiken in een persartikel of vergelijkbaar over de Kunstenaar en / of Pesch Contemporary Artist , neem dan contact met ons op. U stemt ermee in zich te houden aan de gevraagde manier om de Artiest en auteursrechthebbende (n) van de relevante Inhoud te vermelden.

13. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

13.1. VRIJWARING

U stemt ermee in om Pesch Contemporary Artist en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

13.2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Pesch Contemporary Artist  garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze Producten / Diensten en Website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. 
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. 
U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. 
Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. 
Pesch Contemporary Artist , onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale , of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, ontstaan door uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

13.3. OVERMACHT

Pesch Contemporary Artist  is niet aansprakelijk voor enige schending van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en / of Verkoopovereenkomst, die het gevolg is van een geval van Overmacht. Indien een geval van overmacht voortduurt gedurende een periode van drie (3) maanden of langer, kunt u uw overeenkomst en / of verkoopovereenkomst onmiddellijk beëindigen door zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van info @ JoostPesch.com.

14. MEDEDELINGEN

1. CONTACTINFORMATIE

Elke kennisgeving of andere formele communicatie die op grond van deze overeenkomst moet worden gedaan, moet, om effectief te zijn, schriftelijk (inclusief e-mail) door u worden ondertekend en kan worden betekend door deze achter te laten of te sturen naar:

Pesch Contemporary Artist

E-mail: info@JoostPesch.com

2. KENNISGEVING
Elke kennisgeving of andere formele communicatie verzonden via de hieronder aangegeven methoden wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerden op de volgende momenten, indien verzonden door:

aangetekende brief: op de datum vermeld op het ontvangstbewijs;

koerier: op het moment van afgifte aan de geadresseerde door de koerier; en

e-mail waarvan de ontvangst automatisch wordt bevestigd: op de datum waarop de bevestiging is verzonden.

15. OVERIG

De Opdrachtgever zal de details van de verkoopovereenkomst te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

De Opdrachtgever en Pesch Contemporary Artist zijn elk verantwoordelijk voor het naleven van belastingregels, wetten en vereisten onder de toepasselijke wetgeving.

De Opdrachtgever zal zich niet inlaten met gedrag dat de reputatie of goodwill van Pesch Contemporary Artist op enigerlei wijze benadeeld op ieder mogelijke wijze.

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of niet-bindend is of wordt, blijft u gebonden aan alle andere bepalingen hiervan. In dat geval zal een dergelijke ongeldige bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en u gaat er op zijn minst mee akkoord om een ​​soortgelijk effect te accepteren als de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-bindende bepaling, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden.

Een verklaring van afstand door Pesch Contemporary Artist van een schending van enige bepaling van deze Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending of een permanente wijziging van een dergelijke bepaling.

Deze AV, onze verkoopovereenkomst en de levering van onze services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving