Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.joostpesch.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Pesch Contemporary Artist streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Pesch Contemporary Artist niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pesch Contemporary Artist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Pesch Contemporary Artist en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Pesch Contemporary Artist garandeert niet dat aan haar gezonden e mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, Omdat tijdige ontvangst van e mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Pesch Contemporary Artist te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Pesch Contemporary Artist heeft geen invloed op websites van derden is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Pesch Contemporary Artist aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Pesch Contemporary Artist zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd kom maar gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Pesch Contemporary Artist daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.